انتخاب شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر به عنوان بهره بردار نمونه معدني استان لرستان

انتخاب شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر به عنوان بهره بردار نمونه معدني استان لرستان
به گزارش روابط عمومي شرکت معادن کوثر با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در زمينه رعايت اصول فني، رعايت شاخص هاي ايمني و بهداشت، تدوين و اجراي برنامه آموزشي موثر و شفافيت در ارائه گزارشات فني همچنين رعايت استانداردهاي محيط زيستي در فعاليت هاي مربوط به استخراج سنگ، معادن دريژان دروود (ازنا) به عنوان واحد نمونه معدني مورد تقدير قرار گرفت.
گفتني است واحد مذکور براي سومين سال موفق به کسب عنوان فوق شده و درحال حاضر يکي از فعال ترين معادن سنگ ساختماني در کشور با ذخيره قابل ملاحظه و کيفيت بسيار مناسب در بازارهاي داخلي و بين المللي ميباشد.