بازديد دکتر اسماعيلي(نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و رئيس سازمان نظام مهندسي معادن ايران) از هلدينگ معادن کوثر

بازديد دکتر اسماعيلي(نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و رئيس سازمان نظام مهندسي معادن ايران) از هلدينگ معادن کوثر

 

به گزارش روابط عمومي هلدينگ معادن کوثر جناب آقاي اسماعيلي در جريان بازديد از اين هلدينگ ضمن بازديد از نمايشگاه دايمي مستقر در دفتر مرکزي، جلسه اي با اعضاي هيئت مديره اين هلدينگ داشتند.

در اين جلسه بعد از بيان تاريخچه هلدينگ معادن کوثر و همچنين افقهاي پيش رو توسط مديران اين مجموعه، موضوعات مرتبط با نظام مهندسي معادن توسط آل ابراهيم (مدير عامل هلدينگ) طرح گرديد.

در ادامه اسماعيلي ضمن آرزوي توفيق براي اين هلدينگ بيان داشتند: قطعا مجموعه نظام مهندسي معادن ايران از هيچ کوششي در راستاي روان سازي امور در حوزه هاي معدني فرو گذار نمي کند و در راستاي حل مشکلات طرح شده نيز قول مساعد دادند.