برگزاري کارگاه آموزشي تعالي سازماني در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

برگزاري کارگاه آموزشي تعالي سازماني در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر
به گزارش روابط عمومي شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر در راستاي استقرار مدل تعالي سازماني و به منظور توانمندسازي مديران و با هدف رشد و ارتقاء سازمان از طريق شناسايي نقاط قوت و تعريف فرصت هاي قابل بهبود، کارگاه آموزشي تعالي سازماني بر مبناي مدلEFQM   در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر برگزار گرديد.
برپايه اين گزارش، اين دوره آموزشي با حضور 15 نفر از معاونين و مديران در تاريخ 17 شهريور با حضور دکتر ابراهيمي جماراني از دبيرخانه جايزه ملي تعالي و پيشرفت به عنوان استاد دوره برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه آل ابراهيم مدير عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر ضمن تشکر و خوش آمدگويي از دبيرخانه جايزه ملي تعالي و اشاره به لزوم جاري سازي مدل تعالي و حرکت در اين مسير به اهتمام تمامي مديران و کارکنان شرکت در اين راستا تاکيد نمودند، ايشان همچنين تاکيد کردند که حرکت در مسير تعالي و انجام پروژه هاي بهبود از اولويت هاي شرکت مي باشد.
در ادامه دکتر ابراهيمي جماراني به تشريح مدل و چگونگي بهبود فرآيندها و ارزيابي نتايج حاصله در جاري سازي رويکردهاي مختلف پرداختند.