اعلام آمادگي شرکت آکشاردهام استون هند براي همکاري هاي معدني با گروه معادن کوثر

اعلام  آمادگي شرکت آکشاردهام استون هند براي همکاري هاي معدني با گروه معادن کوثر
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، به دنبال بازديد مديران و کارشناسان فني شرکت آکشاردهام استون هند از معادن اين گروه در سال گذشته و ابراز تمايل شرکت مذکور به آغاز همکاري هاي دوجانبه و بازديد متقابل سياسي راد مديرعامل و دارابي عضو هيئت مديره گروه معادن کوثر، تفاهم نامه همکاري هاي متقابل (MOU)  در تاريخ سه شنبه 1398/2/24به امضا رسيد.


براساس مفاد اين تفاهم نامه، درگام اول شرکت آکشاردهام استون پس از انعقاد قرارداد به عنوان پيمانکار آماده سازي، تجهيز و بهره برداري در کارگاه جديد مجتمع معادن ازنا در يک دوره زماني محدود و در  گام  دوم بر اساس  نتايج  و تجربيات گام اول و پس از تمهيد مقدمات حقوقي و قراردادي لازم، تاسيس يک شرکت سرمايه گذاري مشترک (J.V) به منظور استخراج، فرآوري و تجارت انواع سنگهاي تزييني و نماي معادن  دو طرف در دستور کار قرار خواهد گرفت.