برگزاري آئين تقدير

برگزاري آئين تقدير

آئين تقدير از زحمات جناب آقاي مهندس سياسي راد در تاريخ 1398/03/07 با حضور جناب آقاي دکتر رحمتي  قائم مقام محترم سازمان اقتصادي کوثر در محل شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر برگزار گرديد.

لازم به توضيح است جلسه تکريم و معارفه مديران عامل گذشته و فعلي اين هلدينگ در تاريخ 1398/02/28 در محل ستاد سازمان صورت پذيرفته بود.