برگزاري جلسه هم انديشي جايزه ملي تعالي و پيشرفت در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

برگزاري جلسه هم انديشي جايزه ملي تعالي و پيشرفت در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

برگزاري جلسه هم انديشي جايزه ملي تعالي و پيشرفت در شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

به گزارش روابط عمومي شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر‌ در راستاي سومين حضور شرکت درجايزه ملي تعالي و پيشرفت جلسه هم انديشي با حضور مديرعامل، معاونين و کميته‌‌هاي تعالي شرکت برگزارشد.
در اين جلسه مدير تعالي شرکت برنامه‌هاي در دست اقدام و فعاليت‌هاي صورت گرفته را تشريح نمود. در ادامه سياسي‌راد مديرعامل شرکت ضمن تاکيد دوباره به اهتمام همه معاونت ها به تسريع در انجام برنامه‌هاي در دست اقدام، اهميت حضور در اين جايزه را با توجه به دستاوردهاي سال‌هاي قبل و انتظارات سازمان اقتصادي کوثر مورد تاکيد قرار داد.
وي همچنين تاکيد کرد، حضور فعال در جايزه ملي تعالي و پيشرفت فرصت مناسبي را براي ارزيابي پيشرفت هاي شرکت درنيل به سرآمدي و رقابت پذيري فراهم خواهد ساخت.