برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني و پيشرفت

برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني و پيشرفت

به گزارش روابط عمومي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن‌کوثر در راستاي اجراي مدل تعالي سازماني و پيشرفت در شرکت و به منظور حضور پررنگ در سومين دوره جايزه ملي تعالي سازماني و پيشرفت، کارگاه آموزشي يک روزه‌ اي در محل شرکت برگزار شد.

اين کارگاه آموزشي در روز شنبه 97/09/10 از ساعت 14 تا 18 در سالن جلسات شرکت و با حضور مديران و کارکنان دفتر مرکزي و مديران مجتمع هاي توليدي تابعه برگزار شد.

در اين کارگاه آموزشي دکتر شکوهيار از اعضاي هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي، مباني و مقدمات مدل تعالي سازي را تشريح نمود.

همچنين برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي تکميلي به منظور ارتقاي دانش مديريت و تعميق فرهنگ سازماني معطوف به سرآمدي و پيشرفت توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه شرکت پيش بيني و به تدريج برگزار خواهد شد.