برگزاري گردهمايي فصلي مديران شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

برگزاري گردهمايي فصلي مديران شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر
 
به گزارش روابط عمومي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر، گردهمايي مديران شرکت با حضور مديرعامل، معاونين، مديران ستادي و مديران مجتمع‌هاي معدني و صنعتي شرکت در تاريخ 1398/01/21 در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.
سياسي‌راد مدير‌عامل شرکت، ضمن‌ تبريک آغاز سال جديد و قدرداني از زحمات همکاران، به ارزيابي عملکرد مجتمع‌هاي توليدي شرکت در سال مالي گذشته پرداخته و انتظارات سازمان اقتصادي کوثر و برنامه‌هاي سال جاري شرکت‌ را تشريح کرد.
وي با تاکيد بر لزوم مديريت جهادي در سال "رونق توليد"، بر ضرورت سرعت در تصميم­ گيري و اجراي به ­موقع برنامه­ ها و استفاده از امکانات و  ظرفيت­­هاي مکمل داخلي و خارجي با اولويت مشارکت بخش خصوصي و جذب سرمايه از خارج از کشور تاکيد کرد.
در ادامه مديران مجتمع هاي قروه، خرم‌آباد، ازنا و بتلند ضمن ارايه گزارش عملکرد خود، پيشنهادهايي را براي بهبود وضع موجود و کاهش هزينه‌ها،  افزايش توليد و رشد درآمد و بهره‌وري بيشتر ارايه کردند.
همچنين در پايان جلسه از زحمات و خدمات مهندس صادق طوبي معاون بازرگاني شرکت که به افتخار بازنشستگي نايل شده است، تشکر و قدرداني به عمل آمد.