بزرگداشت 22 اسفند روز گراميداشت شهدا و تجديد ميثاق با آرمان­هاي شهيدان در شرکت سرمايه ­گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

بزرگداشت 22 اسفند روز گراميداشت شهدا و تجديد ميثاق با آرمان­هاي شهيدان در شرکت سرمايه  ­گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر


به گزارش روابط عمومي شرکت معادن کوثر به ­مناسبت روز22  اسفند ماه سالروز تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي و روز "بزرگداشت شهدا و تجديد ميثاق با آرمان­هاي شهيدان" نشست صميمانه ­اي با حضور مديرعامل، معاونين و کارکنان جامعه هدف شامل خانواده ­هاي معزز شهدا و ايثارگران شرکت برگزار شد. در اين جلسه با اهداي تقديرنامه­ از  خانواده­ هاي گرامي شهيدان معزز  شرکت تجليل و قدرداني به ­عمل آمد.


بزرگداشت 22 اسفند روز گراميداشت شهدا و تجديد ميثاق با آرمان­هاي شهيدان در شرکت سرمايه­گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

به گزارش روابط عمومي شرکت معادن کوثر به­مناسبت روز22  اسفند ماه سالروز تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي و روز "بزرگداشت شهدا و تجديد ميثاق با آرمان­هاي شهيدان" نشست صميمانه­اي با حضور مديرعامل، معاونين و کارکنان جامعه هدف شامل خانواده­هاي معزز شهدا و ايثارگران شرکت برگزار شد. در اين جلسه با اهداي تقديرنامه­ از           خانواده­هاي گرامي شهيدان معزز  شرکت تجليل و قدرداني به­عمل آمد.