توسعه همکاري هاي آموزشي و پژوهشي شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر‌ با دانشگاه تهران

توسعه همکاري هاي آموزشي و پژوهشي شرکت سرمايه گذاري  توسعه صنايع و معادن کوثر‌ با دانشگاه تهران

توسعه همکاري‌هاي آموزشي و پژوهشي شرکت سرمايه‌گذاري  توسعه صنايع و معادن کوثر‌ با دانشگاه تهران

به‌گزارش روابط‌عمومي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن‌کوثر‌ در‌ پيگيري برنامه توسعه و تعميق ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي، فني و تخصصي موجود در دانشگاه‌هاي کشور، در ‌تاريخ 1397/10/02 تفاهم‌نامه همکاري‌هاي آموزشي و پژوهشي ميان شرکت معادن کوثر و معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به امضا رسيد.

در اين تفاهم‌نامه که پس از‌ بررسي‌ها و بازديد‌هاي ميداني مديران و کارشناسان طرفين امضا و مبادله شد،  نيازسنجي و استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي دانشگاه تهران در زمينه‌هاي آموزش و توانمندسازي منابع انساني و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي کاربردي و توسعه‌اي‌ و ارايه خدمات‌ علمي و فني مورد نياز شرکت معادن کوثر در زمينه‌ ‌هاي‌ اکتشاف، استخراج، فرآوري و صنايع معدني و دانش‌هاي مکمل ازقبيل مديريت، اقتصاد، ايمني،  بهداشت و محيط‌زيست پيش‌بيني شده است.

در همين چارچوب شمس‌الدين سياسي‌راد مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر با اشاره به برنامه گسترده انجام  مطالعات پهنه‌اي و عمليات سيستماتيک اکتشافات  معدني شرکت در استان‌هاي اصفهان، خراسان‌جنوبي، کرمان و اردبيل، به لزوم تقويت دفتر فني و نظارت‌ بر مشاورين و پيمانکاران عمليات اکتشافي‌ با استفاده از اساتيد زمين‌شناسي اقتصادي، معدن و متالورژي دانشگاه تهران به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي شرکت در تعامل با دانشگاه مذکور اشاره کرد.