ديدار هيئت تجاري سازمان اقتصادي کوثر با استاندار چهارمحال بختياري

ديدار هيئت تجاري سازمان اقتصادي کوثر با استاندار چهارمحال بختياري
در اين سفر که به دعوت عباسي استاندار چهارمحال بختياري صورت پذيرفت هيئتي متشکل از مديران عامل گروه‌‍‌هاي معادن، صبا، ساختمان و جمعي از مديران گروه کشاورزي و مديران عامل شرکت‌هاي تهران الکتريک، شيمي دارو و آبزي اکسير کوثر در قالب پنج گروه تخصصي (معادن، صنايع، کشاورزي، ساختمان و بهداشت و درمان) به بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين استان پرداخته و در پايان سفر دو روزه در شامگاه چهارشنبه مورخ 98/09/20 طي جلسه اي با حضور استاندار مباحث جمع بندي و مقرر شد طرح هاي انتخابي حداکثر طي يک ماه توسط مديران سازمان اقتصادي کوثر بررسي و پاسخ نهايي در خصوص امکان سرمايه‌گذاري براي استانداري چهارمحال بختياري ارسال گردد.
عباسي بيان نمود قطعا اينجانب به عنوان استاندار و کليه مديران کل استاني از هيچ کوششي در راستاي تسهيل روند سرمايه‌گذاري در استان دريغ نخواهيم نمود.
در همين راستا و با نگاه توسعه کسب و کار در مناطق محروم مقرر شد دو طرح توليد کاغذ از کربنات کلسيم و کلسينه کردن دولوميت توسط گروه معادن کوثر بررسي ونتايج آن براي استانداري ارسال گردد.