شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر موفق به کسب تقديرنامه دو ستاره در سومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت شد

شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر موفق به کسب تقديرنامه دو ستاره در سومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت شد

به گزارش روابط عمومي شرکت معادن کوثر، در مراسم سومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت که در روز يکشنبه مورخ  1397/12/12 در مجتمع فرهنگي و آموزشي آدينه برگزار شد، بيش از600 مدعو از مديران سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي کشور حضور داشتند. در اين مراسم که به همت شوراي سياست‌گذاري و دبيرخانه جايزه ملي تعالي و پيشرفت برگزار شد، از منتخبين اين حوزه تقدير به عمل آمد.

شرکت معادن کوثر مشابه دوره‌هاي پيشين در فرآيند ارزيابي جايزه شرکت نمود. برنامه‌ راهبردي شرکت همسو با اهداف سازمان اقتصادي کوثر و در راستاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است. مبتني بر اين راهبرد نقشه راه تعالي و پيشرفت در اين شرکت براساس استانداردهاي بين‌المللي طرح‌ريزي و استقرار يافته و به صورت مستمر نسبت به بهبود آن اقدام ميشود. وجود اين راهبردها و همچنين عزم مديريت و کارکنان در اجراي بهينه برنامه‌هاي تدوين شده حرکت رو به رشد شرکت را در پي داشته است که اين مهم‌ باعث دستيابي شرکت معادن کوثردر سومين دوره جايزه تعالي و پيشرفت‌ به‌ تقديرنامه دو ستاره تعالي گرديده است.

لازم به ذکر است در اولين دوره اين جايزه که در سال 1395 برگزار شد، شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر نايل به دريافت گواهينامه تعهد به تعالي و در دومين دوره اين جايزه موفق به کسب تقديرنامه يک ستاره شده بود.