عبور حجم توليد کريستال و چيني از مرز 35.000 تن در شش ماه

عبور حجم توليد کريستال و چيني از مرز 35.000 تن در شش ماه
مدير مجتمع معادن قروه تشريح کرد:
گام بلند در فعالسازي معادن راکد
عبور حجم توليد کريستال و چيني از مرز 35.000 تن در شش ماه

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، شهاب گوهري مدير مجتمع معادن قروه اظهار داشت: گروه معادن کوثر با 40 سال سابقه استخراج و فروش سنگ يکي از خوش نام ترين گروه هاي فعال در حوزه معادن کشور است و در مجتمع معادن قروه نيز انواع باکيفيتي از سنگ مرمر در کلاس جهاني توليد ميشود. وي در ادامه گفت: با توجه به مزيت رقابتي اين سنگ و اجراي سياست توسعه متوازن در توليد و فروش سنگهاي معدني؛ در حال حاضر ترکيبي از کليه سنگ هاي استخراجي پس از نيازسنجي بازار به فروش ميرسد.
وي با بيان اينکه خوشبختانه رويکرد توسعه محور در فعالسازي معادن راکد طي سال جاري نتيجه بخش بوده و اميدهاي تازه اي در زمينه تداوم روند احياي کارگاه هاي معدني غيرفعال ايجاد کرده است اظهار داشت: با توجه به نگاه کلي حاکم بر گروه معادن در زمينه مردمي کردن اقتصاد از طريق فعال کردن بيشتر بخش خصوصي، نسبت به مذاکرات متعدد جهت جذب پيمانکار اقدام شد که در نتيجه آن موفق شديم معادن سنگ کريستال و معدن ويهج شماره 1 و ويهج شماره 3 را که مدت 10سال بود غيرفعال بودند و در يک دوره نيز تا مرحله واگذاري پروانه پيش رفتند؛ با روش برون سپاري فعال کنيم که گامي بلند در احياي معادن راکد محسوب ميشود و ضمن توسعه فعاليت هاي شرکت، به پويايي بيشتر مجموعه کمک ميکند.
مدير مجتمع معادن قروه در تشريح روند اين اقدامات و آثار و نتايج آن اظهار داشت: با پيگيري هايي که از مراکز ذيربط به عمل آمد موفق شديم ظرفيت اسمي (پروانه بهره برداري) سنگ کريستال معدن ويهج 4 را از 9 هزار تن به 20 هزار تن در سال  افزايش دهيم. در همين چارچوب، تناژ سالانه توليد سنگ چيني در معدن باسکول را تا سقف بيش از 30 هزار تن در سال افزايش داده ايم که با توجه به تحقق هدفگذاري صورت گرفته در زمينه استخراج کريستال و چيني؛ ضمن افزايش 15 درصدي طي شش ماه گذشته، از مرز توليد 35 هزار تن سنگ عبور کرده ايم و در آينده نزديک شاهد آثار مالي مثبت و برکات آن خواهيم بود.