مدير معدن خرم آباد در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني گروه معادن کوثر از بهبود وضعيت معدن و خروج آن ‌از زيان خبر داد

مدير معدن خرم آباد در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني گروه معادن کوثر از بهبود وضعيت معدن و خروج آن ‌از زيان خبر داد
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، رضا عباسي با اشاره به اينکه بازنگري کلي در نحوه مديريت معدن طي سال جاري دستاوردهاي باارزشي به همراه داشته که مهمترين قسمت آن، خارج کردن معدن از زيان و رسيدن به سود است اظهار داشت: با اقداماتي که در زمينه مطالعه بازار صورت گرفت، فرآيند قيمت گذاري سنگ با سياست گذاري جديد و متمرکز در گروه معادن کوثر همراه شد که در نتيجه آن مذاکرات متعددي در سطوح مياني و عالي مديريت با پيمانکاران صورت گرفت.
وي با اشاره به اينکه همزمان با تجديد سياست گذاري در قيمت گذاري محصولات تلاش کرديم استخراج سنگ در معدن را با افزايش بهره وري نيروي کار و توليد همراه کنيم اظهار داشت مجموع اين دو عامل سبب شد معدن خرم آباد بعد از چند سال زيان دهي از وضعيت سابق خارج شده و به سوددهي برسد.
مدير معدن خرم آباد با اشاره به اينکه در حال حاضر مشغول مطالعات جديد براي توسعه معدن هستيم اظهار داشت: با توجه به ظرفيت ها و ذخيره معدن، در حال بررسي بيشتر  در زمينه توسعه معدن و ايجاد کارگاه هاي جديد هستيم که با توجه به يافته هاي فعلي و تحليل فني صورت گرفته، اميدواريم شاهد شکوفايي بيشتر معدن در سال رونق توليد باشيم.
عباسي در بخش ديگري از اين گفت و گو گزارشي از وضعيت استخراج و فروش سنگ گوهره ارائه کرد و گفت :ميزان سنگ استخراج شده سالانه در اين معدن حدود  68،038  تن بوده که طي 10 ماهه سال مالي اخير به82،753 تن افزايش پيدا کرده که با عنايت به همراه شدن اين افزايش توليد با افزايش نرخ فروش حاصل از مذاکرات ذکر شده، درآمد عملياتي اين معدن تا پايان سال مالي 98-97 به مبلغ 33 ميليارد ريال خواهد رسيد که در مقايسه با سال مالي قبل حدود 80 درصد افزايش درآمد حاصل خواهد شد. لازم به توضيح است با عنايت به قراردادهاي منعقد شده پيش بيني مي شود درآمد عملياتي اين معدن در سال مالي  99-98 به مبلغ 45 ميليارد ريال خواهد رسيد.