نشست مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر با‌ هيأت بازرگاني کشور عراق

نشست مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر با‌ هيأت بازرگاني کشور عراق

به گزارش روابط‌عمومي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر در تاريخ 1397/9/25، نشست مديرعامل شرکت صنايع و معادن‌کوثر‌ با هيأت بازر‌گاني کشور عراق در محل سالن همايش‌هاي شرکت برگزار شد.  

در اين نشست ضمن معرفي و ارايه توانمندي‌ها و توليدات شرکت توافقاتي در زمينه تأمين و صادرات محصولات شرکت معادن و صنايع ‌کوثر شامل انواع سنگ‌هاي تزئيني، نما و محصولات کارخانه نظر­آباد (بتلند) به کشور عراق براي تسريع در روند‌ بازسازي مناطق شهري و روستايي کشور مذکور  به­عمل آمد. همچنين در پايان اين ديدار هيات عراقي از نمايشگاه محصولات شرکت بازديد به‌عمل آورند.