بازديد مديران ارشد سازمان اقتصادي کوثر از معادن هلدينگ معادن کوثر در استان هاي لرستان و کردستان

 بازديد مديران ارشد سازمان اقتصادي کوثر از معادن هلدينگ معادن کوثر در استان هاي لرستان و کردستان

به گزارش روابط عمومي هلدينگ معادن کوثر، قائم مقام مديرعامل سازمان، عضو هيأت مديره و مديرکل حراست سازمان به همراه مديرعامل گروه سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر از 14 معدن و حدوداً 40 کارگاه وابسته به گروه در استان هاي لرستان و کردستان بازديد به عمل آوردند.

در اين بازديد مالک رحمتي قائم مقام مديرعامل سازمان بر استفاده کامل از ظرفيت هاي موجود در تمامي معادن و به طور ويژه فعال سازي معدن باباشوراب به عنوان يکي از قوي ترين معادن مرمر دنيا تأکيد کرد.

وي همچنين اظهارداشت: با عنايت به روند هاي علمي موجود در دنيا مي بايست معادن تحت پوشش با استفاده از روشهاي نوين مديريت و کنترل شود.