بازديد مديرعامل گروه معادن از مجتمع معادن قروه

بازديد مديرعامل گروه معادن از مجتمع معادن قروه
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، دکتر مطلق مدير عامل مجموعه روز پنجشنبه مورخ 1400/09/18 به بازديد از مجتمع معادن قروه پرداختند. ايشان ضمن بررسي دپوهاي موجود از لحاظ کمي و کيفي در خصوص برنامه‌هاي آتي با مديران معدن گفتگو کردند.در ادامه اين بازديد طي نشستي که در محل دفتر معدن باباشوراب با موضوع تعيين وضعيت سالن ورزشي منطقه قصلان صورت گرفت، تصميمات مقتضي گرفته شد.

سپس به دعوت امام جمعه سريش آباد با حضور دکتر مطلق، شهردار و شوراي بخش سريش‌آباد جلسه‌اي با محوريت ايجاد اشتغال و کارآفريني در منطقه در دفتر امام جمعه برگزار گرديد.

شايان ذکر است در اين راستا تاکنون 35 کارگاه فعال در توليد مصنوعات سنگي مشخص گرديده و مقرر شده است 20 تن سنگ لاشه با قيمت کمتر از قيمت فروش مصوب در مجموعه به اين کارگاه‌ها اختصاص داده شود، که اين خود نشان دهنده، توجه گروه معادن کوثر به ايجاد اشتغال و محروميت زدايي در اين منطقه مي‌باشد.