ديدار مديرعامل گروه معادن کوثر با استاندار اردبيل

ديدار مديرعامل گروه معادن کوثر با استاندار اردبيل
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر دکتر مطلق، مديرعامل گروه معادن کوثر در ديدار با دکتر سيد حامد عاملي استاندار اردبيل در خصوص توسعه سرمايه‌گذاري در بخش صنايع معدني با مشارکت بخش خصوصي به گفتگو پرداختند.دکتر مطلق در خصوص مشکلات موجود در مسير اخذ پروانه کشف و فعاليت در واحدهاي معدني مطالبي را بيان کردند و افزود گروه معادن کوثر با توجه به دارا بودن معادن و محدوده‌هاي معدني متعدد فعال در 8 استان کشور، با صدور پروانه کشف و فعاليت در محدوده اردبيل، کارخانه توليد مس را در اين استان داير مي‌کند.

در ادامه اين ديدار سيد حامد عاملي، استاندار اردبيل ضمن بيان همکاري و مساعدت با گروه معادن کوثر در خصوص پيگيري مراحل صدور پروانه کشف در خصوص توسعه فعاليت‌هاي اين گروه در استان اردبيل با اشاره به توسعه سرمايه گذاري شرکت‌هاي معدني در استان با ايجاد صنايع فرآوري، از تسهيل در رفع موانع و مشکلات و صدور پروانه کشف خبر داد.