توسعه صنایع و معادن کوثر
توسعه ارتباطات فنی و تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

توسعه ارتباطات فنی و تخصصی شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

در چارچوب برنامه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی موجود در دانشگاه‌های کشور، در تاریخ ۹۷/۶/۱۸ نشستی در محل شرکت با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر مهندس سیاسی راد و دکتر وهابی مدیرعامل مؤسسه مشترک پژوهشی دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به همراه اعضای کمیته اکتشاف مؤسسه یاد شده آقایان مهندس آرام، مهندس برنا، دکتر مهرابی و دکتر میرمحمدی برگزار گردید.
 در این نشست زمینه‌های موجود همکاری و چگونگی تأمین خدمات فنی و تخصصی مورد نیازشرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در راهبری پروژه‌های اکتشافی معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین به‌منظور تقویت دفتر فنی اکتشافی شرکت، طرفین توافق کردند بر اساس نتایج حاصل از همکاری‌های اکتشافی در سایر زمینه‌های فنی و تخصصی از قبیل استخراج معدن و فرآوری مواد معدنی و سایر زمینه‌های مرتبط، همکاری‌های متقابل را توسعه دهند.

برچسب ها:

پست های مرتبط :