توسعه صنایع و معادن کوثر
برگزاری جلسه هم اندیشی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر

برگزاری جلسه هم اندیشی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در راستای سومین حضور شرکت در جایزه ملی تعالی و پیشرفت جلسه هم اندیشی با حضور مدیرعامل، معاونین و کمیته‌های تعالی شرکت برگزار شد.

در این جلسه مدیر تعالی شرکت برنامه‌های در دست اقدام و فعالیت‌های صورت گرفته را تشریح نمود. در ادامه سیاسی‌راد مدیرعامل شرکت ضمن تأکید دوباره به اهتمام همه معاونت‌ها به تسریع در انجام برنامه‌های در دست اقدام، اهمیت حضور در این جایزه را با توجه به دستاوردهای سال‌های قبل و انتظارات سازمان اقتصادی کوثر مورد تأکید قرارداد.

وی همچنین تأکید کرد، حضور فعال در جایزه ملی تعالی و پیشرفت فرصت مناسبی را برای ارزیابی پیشرفت‌های شرکت درنیل به سرآمدی و رقابت‌پذیری فراهم خواهد ساخت.

برچسب ها:

پست های مرتبط :