توسعه صنایع و معادن کوثر

دریافت گواهینامه‌های سه گانه IMS توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر

در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست و به منظور افزایش بهره‌وری، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ طی فرآیند ارزیابی توسط تیم ممیزی موسسه QA Certification Service مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به دریافت گواهینامه‌های بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007 و همچنین سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 گردید.

برچسب ها:

پست های مرتبط :