توسعه صنایع و معادن کوثر

رکورد ده ساله بارگیری ماهانه و سالانه مجتمع معادن ازنا ( دریژان ) شکسته شد

باعنایت پروردگار و نگاه پر مهر شهدای اطهر ، رکورد ده ساله بارگیری ماهانه و سالانه مجتمع معادن ازنا ( دریژان ) شکسته شد.

لازم به ذکر است که پس از شکر خداوند متعال از ایصال به چنین خدمتی برای خانواده معظم شهدا ، از طرف مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر سلگی ، مراتب تشکر و قدر دانی را از سرپرست و کارکنان محترم مجموعه مذکور بعمل می آوریم .

برچسب ها:

پست های مرتبط :

شکستن رکورد تولید و بارگیری معادن قروه

این مجموعه که پس از دوره جدید مدیریتی با همتی مضاعف و توسل به ارواح مطهر شهدا کار جهادی خود را آغاز نمود ، آمار تولید و بارگیری ۶ ساله خود را به رکوردی جدید رسانده است. علاوه بر آن ، یکی از معادن که پیش از این به مدت ۱۸ سال تعطیل و بدون بارگیری بود ، با لطف پروردگار و همت همکاران مجدد به چرخه تولید بازگشت.