توسعه صنایع و معادن کوثر
عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

پنجمین عرضه اولیه فرابورس در سال ۱۴۰۲ در پنجمین روز از فصل تابستان با ورود شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به بازار اولیه رقم خورد.

به این ترتیب طی معاملات امروز ۱۲ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله روی میز فروش رفت و هر سهم این شرکت با نرخ ۲۲ هزار و ۸۵ ریال کشف قیمت شد.

عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

برچسب ها:

پست های مرتبط :