توسعه صنایع و معادن کوثر

رکورد تولید مجتمع سنگ‌چینی ازنا در سال جهش تولید شکسته شد

رکورد تولید مجتمع سنگ‌چینی ازنا در سال جهش تولید شکسته شد

سنگ‌چینی ازنا (دریژان) از واحدهای تابعه این گروه علی‌رغم مشکلات و مصائب اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در کشور، با استعانت از پروردگار و ائمه و با تأسی از فرهنگ شهدا، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» مزین گردیده بود موفق به فتح رکورد تولید و بارگیری کل ادوار فعالیت این واحد در انتهای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شد.