توسعه صنایع و معادن کوثر

مدیر معدن ازنا در گفت‌وگو با پایگاه خبری گروه معادن کوثر از توسعه فعالیت کارگاه‌های معدنی جدید و افزایش ۳۰۰ درصدی درآمد این معدن در سال مالی پیشرو خبر داد

مدیر معدن ازنا در گفت‌وگو با پایگاه خبری گروه معادن کوثر از توسعه فعالیت کارگاه‌های معدنی جدید و افزایش 300 درصدی درآمد این معدن در سال مالی پیشرو خبر داد

مدیر معدن ازنا در گفت‌وگو با پایگاه خبری گروه معادن کوثر از توسعه فعالیت کارگاه‌های معدنی جدید و افزایش ۳۰۰ درصدی درآمد این معدن در سال مالی پیشرو خبر داد